slovenčina | english 
Novinky a tlačové správy

Informovaní a vzdelaní pacienti sú prínosom pre efektívnejšie zdravotníctvo

Súčasná medicína charakterizovaná inovatívnymi technológiami vyžaduje vzdelaného, rozhľadeného a pripraveného lekára, ale aj informovaného a vzdelaného pacienta. Cesta lieku k pacientovi je komplikovaný, finančne náročný a veľmi dlhý proces. Úspešnosť a dostupnosť nových technológií môže ovplyvniť aj informovanosť a angažovanosť pacientov. Z týchto dôvodov vznikol v roku 2012 európsky pacientsky edukačný projekt EUPATI (European Patient´s Academy). Slovensko sa stalo jeho súčasťou.
viac informácií »